top of page

הלקוח:

אפקטיבייט

 

מערכת משחקים לשיפור הזיכרון

מערכת משחקים לאימון המוח ושיפור הזיכרון לגיל השלישי. במסגרת הפרויקט פיתחתי את המערכת וחלק מהמשחקים שכלולים בה. המערכת דינמית ומאפשרת להטמיע משחקים חדשים, שיתקשרו עם מסד הנתונים ויפעלו ע"פ הנחיות שהוא מגדיר.

bottom of page