top of page

הלקוח: 

BabyFirst

משחקי התפתחות לפעוטות

מטרת אפליקציות המשחקים של  ערוץ הטלוויזיה BabyFirst היא להפוך זמן מסך בלתי נמנע לזמן למידה, עבור פעוטות מגיל מספר חודשים ועד 4-5 שנים, בתוך סביבה מוגנת ומותאמת לשימוש בני הגילאים הללו. עשרות המשחקים שאני פיתחתי עבורם מלמדים אותיות, מספרים, אוצר מילים ועוד. הם מתחלקים לקטגוריות: צביעה חופשית, ציור מונחה מנקודה לנקודה, הקשה וגרירה על המסך וגם "גירוד" המסך לחשיפת תמונות.

bottom of page