top of page
  • תמונת הסופר/תAssaf Sahar

פעולות מתמטיות פשוטות ב-javascript

חוץ מלפתח משחקים אני גם מלמד.

אני מלמד תכנות דרך פיתוח משחקים ולאחרונה בעיקר בשפת Javascript, שהיא הנפוצה ביותר כיום. בפוסט הזה אני רוצה להסביר את אחד הנושאים החשובים בתכנות: משתנים. משתנים הם אבני הבניין של כל שפת תוכנה. הם משמשים אותנו כדי לשמור מידע בזיכרון של המחשב.

משתנה הוא כמו קופסא שבתוכה מאחסנים מידע שניתן לשימוש בהמשך.

לכל קופסא כזאת יש שם ולאחר שמאחסנים בה את המידע, יהיה אפשר לגשת אליה בהמשך באמצעות השם של הקופסא.

לדוגמא: למשתנה קוראים X והמידע שבתוכו הוא המספר 4.


או משתנה בשם playerName והמידע שבתוכו הוא המילה "אסף".

ב-javascript מגדירים משתנה באמצעות המילה השמורה var (תיקון - נכון להיום רצוי יותר להשתמש ב-let מסיבות שונות הקשורות להתפתחות השפה, לכן אשתמש בהמשך במילה זו) ולאחריה שם המשתנה.

let x;

הסימן נקודה-פסיק משמש לסיום משפט.

השפה javascript היא שפת case sensitive ולכן חשוב להקפיד על גודל האותיות. את המילים השמורות כמו let כותבים באותיות קטנות. שמות של משתנים נהוג לכתוב גם באותיות קטנות. שם של משתנה יכול להכיל אותיות ומספרים, אבל לא רווחים. לכן, אם נרצה לתת שם שמורכב מ-2 מילים למשל, נכתוב אותו בשיטת camel case. למשל: let playerName מתחיל באותיות קטנות אבל האות הראשונה בכל מילה, החל מהמילה השניה ואילך היא אות גדולה. ככה יותר קל להבחין כשמסתכלים ולראות שיש כאן 2 מילים.

כדי להכניס ערך כלשהו למשתנה, משתמשים בסימן "=". למשל:

x=4;

בשלב הראשון רק הגדרנו את המשתנה x אסל כאן אנחנו מאתחלים אותו ומכניסים לו את הערך 4.

צריך לשים לב שמאחר והשפה היא case sensitive ה-x שהגדרנו כאן שונה מ-X (גדולה). אם נכתוב עכשיו

X=5;

הדפדפן לא ידע מה אני רוצה כי הגדרתי לו x (קטנה) ולכן ה-X הגדולה לא קיימת מבחינתו.

playerName = "Assaf";

זו דוגמא להכנסת ערך מסוג מחרוזת - String (רצף של תווי טקסט בתוך גרשיים) - לתוך המשתנה playerName.אפשר גם להכריז על משתנה ולהכניס לתוכו ערך בשורה אחת בצורה כזאת:

let playerName = "Assaf";

עכשיו לאחר שהגדרנו את המשתנה playerName איך אנחנו רואים (בעזרת קוד) מה שמור בתוכו?

אנחנו יכולים להשתמש ב-alert (שפותח לנו חלון התראות) ובתוך הסוגריים אנחנו שמים את שם המשתנה שהגדרנו:

alert(playerName);

אם נריץ את הקוד הזה נראה שנפתח חלון התראה עם המילה Assaf בתוכו. זהו הערך השמור במשתנה.

עכשיו בואו נראה מה יקרה אם נשנה את הערך שיש בתוך המשתנה playerName ונשים בתוכו ערך אחר:

playerName = "Dudu";

נשים שוב alert כדי לראות איך זה מגיב:

alert(playerName);

נרפרש את העמוד ונראה שקודם כל אנחנו מקבלים מסך עם תיבת ההודעות שבתוכה המילה Assaf (מה-alert הראשון) ולאחר לחיצה על כפתור OK נפתחת לנו עוד תיבה והפעם בתוכה המילה Dudu. מה שקרה פה זה שבעצם המשתנה מכיל את הערך החדש. כלומר הערך השתנה. מכאן השם "משתנה" (variable). הוא מכיל ערך שעשוי להשתנות במהלך חיי התוכנה.


אז מה למדנו?


- משתנים משמשים לשמירה ולגישה אל פרטי מידע

- על משתנה מכריזים באמצעות המילה השמורה let

- למשתנה מכניסים ערך ע"י הסימן "="

- משתנים יכולים להכיל פרטי מידע מסוגים שונים (מספרים, טקסט ואחרים)

33 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page